Committee/组委会

Committee/组委会


Prof. Youbao Wang.jpgA.Prof. Xuan Guo.jpgDr. Feng Kong.jpgDr. Yaohui You.jpg

Prof. Youbao Wang

Anhui Normal

University, China

A.Prof. Xuan Guo

Beijing Academy of Agriculture and Forestry

Sciences,   China

Dr. Feng Kong

Tsinghua University,

China

Dr. Yaohui You

Neijiang Normal

University,   China

A.Prof. Xinzhi Zheng.jpgProf. Chen Wu.jpgProf. Zheng Zhang.jpgA. Prof. Hui Guo.jpg

A.Prof. Xinzhi  Zheng

Henan   Polytechnic University,    China

Prof. Chen Wu

Fujian University of Technology, China

Prof. Zheng Zhang

Fujian   University of Technology, China

A. Prof. Hui Guo

Southwest University of Science and Technology, China

Prof. Jianhui Yang.jpg

Prof. Hongbo Liu.jpg

Prof. Haluk Akgün.jpgProf. Qiang Xu.jpg

Prof. Jianhui Yang

Henan Polytechnic

University, 

China

Prof. Hongbo Liu

Tianjin University,

China

Prof. Haluk Akgün

Middle East Technical

University,

Turkey

Prof. Qiang Xu

Dalian University of

Technology,

China

A.prof. Denghu Jing.jpgA. Prof. Rui Zhang.jpgA.Prof. Wangxi Zhang.jpgA.Prof. Wenhong Yu.jpg

A.prof. Denghu Jing

Southeast University,

China

A. Prof. Rui   Zhang

Tianjin University,

China

A.Prof. Wangxi Zhang

Hunan University,

China

A.Prof. Wenhong   Yu

North China   University of

Technology,   China

Dr. Pengjiao Jia.jpgDr. Jianfeng Xu.jpgDr. Xingbo Han.jpgDr. Zhenqiang Wang.jpg

Dr. Pengjiao   Jia

Northeastern University,

China

Dr. Jianfeng   Xu

Southwest Jiaotong

University, China

Dr. Xingbo Han

University of   New

South Wales,

Australia

Dr. Zhenqiang Wang

Technology R&D Center

of China metallurgical

construction, China

Prof. Zhaoyang Dong.jpgProf. Handong Wang.jpgA.Prof. Junfeng Wan.jpgProf. Tao Yu.jpg

Prof. Zhaoyang  Dong

The University   of New

South Wales,  Australia

Prof. Handong  Wang

Shenzhen   Polytechnic,

China

A.Prof. Junfeng  Wan

Zhengzhou   University

China

Prof. Tao Yu

51 st Research   Institute

of CETC, China

Prof.Tao Zhu.pngA.Prof. GuoAn Wei.jpgA.Prof. Guowei Deng.jpgDr. Wei Zhang.jpg

Prof.Tao Zhu

China University of Mining & 

Technology(Beijing), China

A.Prof. GuoAn Wei

Henan technical college of 

construction,China

A.Prof. Guowei Deng

Chengdu Normal University,

 China

Dr. Wei Zhang

Nagoya University,

Japan

Dr. Jin Guo.pngDr. Qinghua Wang.jpgDr. R. S. AJIN.pngProf.  Chenyi Wang.jpg

Dr. Jin Guo

Henan Polytechnic University,  China

Dr. Qinghua Wang

State Information Center,

China

Dr. R. S. AJIN

Idukki District Disaster 

Management Authority (DDMA)

Collectorate, India

Prof.  Chenyi Wang

Zhejiang Wanli University,

China

Mr. Zengcai Li.jpgDr. Wenbiao Sun.jpgDr. Hui Yue.jpgDr. Cong Lu.jpg

Mr. Zengcai Li

China Huanqiu   Contracting & Engineering (Beijing) Co., Ltd,     China

Dr. Wenbiao Sun

Henan   university of

engineering,

China

Dr. Hui Yue

Xi'an   University of

Science and   Technology,

China

Dr. Cong Lu

Xi’an   Shiyou

University,

China

Dr. Yunsong Liu.pngDr. Ping Yue.jpgDr. Yonghu Qiao.jpgDr. Hai Lin.jpg

Dr. Yunsong Liu

Peking University,  China

Dr. Ping Yue

Southwest   Petroleum

University,  China

Dr. Yonghu Qiao

Shanxi   Normal

University, China

Dr. Hai  Lin

Nanchang   University,

China